news

新闻中心

联系我们

新天地首批机房交接,电务管理全面启动

2016-10-20 10:17:07


                                                         10月14日,新天地8个机房已正式交付宏迅电务运维管理。

 


                                                         电务部迅即部署首批机房的相关监测、监控设备的安装工作。


                                                          经过运维部同志们的加班加点,截止10月19日,已经安装调试机

                                                          房4个,图为机房视频接入状态。

 

 

关于宏迅 | 新闻中心 | 产品服务 | 合作伙伴 | 服务案例 | 人力资源